miércoles, 4 de mayo de 2011

Quin respecte em mereix un votant?

Esta pregunta potser no se la formulen els partits polítics quan s’aproxime un periode electoral. Et donaré, et faré, et solucionaré…, vota’m i després de maig ja veurem. Recopilar totes les promeses realitzades dia rere dia i quantificarles ens donaría un nombre d’euros desorbitat, la qual cosa no impedix asegurar rebaixes d’impostos i gratuïtat de servicis. D’on no hi ha no se pot traure. El miracle dels pans i dels peixos no està a l’abast de qualsevol. Per tant, respectar al votant ha de ser el principal, el que fem en AMI ONDA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario